Σύνδεση κονσόλας καυσίμων

Αναπτύξαμε μια νέα εφαρμογή που συνδέει OnLine την κονσόλα αντλιών με την εμπορική εφαρμογή της Softone. Η εφαρμογή καταχωρεί και εκτυπώνει αυτόματα τις αποδείξεις με το κατέβασμα του πιστολιού της αντλίας καυσίμων στην εμπορική εφαρμογή SoftOne δίνοντας τη δυνατότητα στον πρατηριούχο της περεταίρω επεξεργασίας των …