Στήριξη Γυναικείας Απασχόλησης

«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013 Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013 Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/3/2013 Συνολική …