Ενίσχυση μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο νέος κύκλος για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων όλων των τομέων, μέσω των χρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης συνολικού …