Στήριξη Γυναικείας Απασχόλησης

«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013 Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013 Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/3/2013 Συνολική …

Ενίσχυση μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο νέος κύκλος για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων όλων των τομέων, μέσω των χρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης συνολικού …