Ενίσχυση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων από το ΠΔΕ για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013 υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.κ. Γ. Στουρνάρα και Κ.Χατζηδάκη, για τη διάθεση πιστώσεων συνολικού ύψους € 30.000.000 από το