Ενίσχυση Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων από το ΠΔΕ για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών

Την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013 υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ.κ. Γ. Στουρνάρα και Κ.Χατζηδάκη, για τη διάθεση πιστώσεων συνολικού ύψους € 30.000.000 από το

Στήριξη Γυναικείας Απασχόλησης

«Ολοκληρωµένη παρέµβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της Επιχειρηµατικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013 Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/3/2013 Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/3/2013 Συνολική …

Ενίσχυση μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Προκηρύχτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο νέος κύκλος για το επιδοτούμενο πρόγραμμα ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων όλων των τομέων, μέσω των χρηματοδοτούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης συνολικού …