Αναπτύξαμε μια νέα εφαρμογή που συνδέει OnLine την κονσόλα αντλιών με την εμπορική εφαρμογή της Softone.

Η εφαρμογή καταχωρεί και εκτυπώνει αυτόματα τις αποδείξεις με το κατέβασμα του πιστολιού της αντλίας καυσίμων στην εμπορική εφαρμογή SoftOne δίνοντας τη δυνατότητα στον πρατηριούχο της περεταίρω επεξεργασίας των παραστατικών π.χ. μετασχηματισμός σε Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής.

Leave a Reply